Raephorsters.nl

De website Raephorsters.nl  vereist vanaf heden een toegangscode. Bent u bewoner van de Raephorst en heeft u interesse om de website te bekijken? Laat dan een briefje achter met uw naam, appartementnummer en emailadres, dan stuur ik u de inloggegevens toe.

Ik   maakte de website toen ik van zomer 2021 tot zomer 2022 in de Bewonerscommissie zat. Het leek me leuk om meer over de achtergronden van het gebouw en de bewoners uit te zoeken en te delen op een website. Ook voelde ik de behoefte om op deze website allerlei huisregels en tips handig weer te geven. Maandelijks brachten we een digitale nieuwsbrief uit, die nieuws vanuit de bewonerscommissie bevatte alsook columns van bewoners en terugblikken met foto's op activiteiten. Allemaal gelinkt aan de website, waarbij ik ieder bericht beveiligde met een wachtwoord. De tekst met huisregels was door iedereen in te zien.


Sinds september 2022 hebben we een nieuwe bewonerscommissie. Tot mijn spijt wil deze geen gebruik maken van de website. Zij gebruikt papier en het prikbord voor het aankondigen van activiteiten.

Het is nu september 2023 en onze locatiemanager heeft inmiddels diverse huisregels aangepast. Ik verwerkte ze onlangs in de website.
Ik besloot de website nu echt onvindbaar te maken en zette de hele website achter een eenvoudige gebruikersnaam en wachtwoord.

Ik deed dit deels vanwege bezwaren tegen de website van zowel bewonerscommissie, de locatiemanager alsook verhuurder Eenhoorn. Deels kan het ook wel praktischer zijn om met slechts één keer inloggen de website te kunnen bekijken.

Ik overweeg ook weer af en toe een nieuwsbrief uit te sturen, namens mezelf dan, met nieuwsberichtjes die mij relevant lijken.

Karla Mulder, F12